100 dagar Öppet köp

30 dagar Lägpris garanti

fri utökad garanti

DeutschEnglishFrancaiseItalianoEspanol

Atomur - Atomurtid - Atomtid

Atomuhr

Sedan början av tidmätningen försöker människor att mäta tiden ellt mer exakt. Precisaste tiden som finns jordenrund är atomtiden som basera på SI-sekund.

Över hela världen finns det tid instituter som beräkna med Caesium-atomur exakt atomtiden. Den International Atomic Time (TAI) sätts fast i Paris i Bureau International des Poids et Mesures. Här analyseras data utifrån ungefär 260 atomuren från 60 olika tid instituter från hela världen och sammanfattades till internationel atomtiden. Flera av dessa Cs-atomuren finns i PTB (Physikalisk-techniskt Intistut) i Braunschweig, Tyskland. Här bestäms rättsliga tiden för Tyskland. Atomtid som fastställs i PTB kallas TA. Genom radiosignalen sänds atomtiden från Braunschweig till Mainflingen nära Frankfurt. Därifrån sänds signalen till alla radiostyrd klockor och exakt tiden anpassas.

Eftersom jordens rotation och tiden, som jorden behöver för att cirkulera, erläggar mindre fluktuationer, baserar tidsenheten som gäller på SI-sekund som är en atomens naturenkonstant. Tillvidare är det förmånlig för vardagen att klockan går samtidigt med soltiden.

På grunden av vagheten i jordens rotation går soltiden och atomtiden inte synkront. Därför finns det Coordinated Universal Times (UTC) som är synkroniserad med soltiden. Avvikelserna samlas i UTC genom den så kallade skottår. Varje fjärde år förlängas därför med den 29:e februari i kalendern. Men i princip baserads UTC också på SI-sekund.

Namnet SI-sekund kommer ifrån tidstakten som låtsas frekvensen av elektroner av fria atomer. För att bestämma atomtiden eller SI-sekunden, användas atomuren. I atomuren avdunstas Caesiumatomer i en ugn. Efter avdunstning befinnas Cs-atomer i de två lägsta energitillstånder som de kan ta. Nu blir Cs-atomer magnetiskt sorterat. Bara en typ av atom går vidare till accelerationskaviteter för mikrovågor. Här byter atomer till en annorlunda tillstånd på grunden av bestrålning med magnetiskt mikrovågsfält. Dessa atomer fångas i en speziell kammare efter de har lämnat accelerationskaviteter. Om en visst frekvens av mikrovågsfältet nås, är mängden av uppsamlade atomer störst och frekvensen stoppas och räknades. Efter exakt 9 192 631 770 tidsperioder har en sekund gått. Med användning av denna frekvensen eller SI-sekunder definieras atomtiden i atomuret.

Därför är atomuret faktiskt den precisaste mätinstrumenten för att mäta tid just nu. Avvikelsen av atomtiden är ungefär en sekund i 3 000 000 år. Det betyder att atomuret avviker maximalt 25-12 miljarddels sekund i förhållande till en ideal klockan inom ett år. Jämfört med atomuret har kvartsklockan en avvikelse på flera sekunder i månaden och en mekanisk armbandsklockan har en även högre avvikelse. Så är det ingen konstigt att ceasiumur eller atomur används i hela världen för forskning, handel, börsen etc.

HiddenGarantie